MVZO: veiligheid, business en imago

Veiligheid stond voorop bij de ruim 30 Limburgse bedrijven die op 18 november 2015 het herziene MVZO-protocol tekenden bij de ECI cultuurfabriek in Roermond. De voormalige chemische fabriek was wederom een apart decor voor de ondertekening. De directies van de bij de Masterclass Veiligheid Zuid Oost (MVZO) aangesloten bedrijven verplichten zich tot het actief ondersteunen van de Masterclass activiteiten en het open participeren in de verschillende workshops. Het belangrijkste aspect is echter dat zij zich opleggen kennis en ervaring te delen. Juist op deze manier wordt gewerkt aan verdere versterking van veiligheid in de fabrieken.

Het bedrijfsleven staat ervoor om het veiligheidsniveau binnen alle fabrieken waar grootschalig met chemicaliën wordt gewerkt, steeds verder te verhogen. Als basis daartoe wordt gebruik gemaakt van het landelijke meerjarenplan “Veiligheid Voorop” zoals dat door verschillende landelijke brancheorganisaties eind 2011 aan de overheid is aangeboden. Dit actieplan is o.a. opgesteld n.a.v. de ramp in Enschede en in Moerdijk.

Uitgangspunt is dat een betere veiligheidscultuur zich niet alleen door wetgeving laat afdwingen.  Het gaat om houding en gedrag van iedereen die in het bedrijf werkzaamheden verricht. Dus ook de bedrijven die onderhoud plegen in de fabrieken. Verder zal de MVZO zich ook meer als platform richting overheid gaan begeven. Zij wil namens de aangesloten leden met regionale vergunningverlenende- en handhavende overheden beleidszaken bespreekbaar maken.

Aansluitend aan de ondertekening vond een symposium plaats, waarin dieper is ingegaan op de relaties tussen Veiligheid – Business –Imago.